Spoločnosť TS Building s. r.o. je stavebná spoločnosť, ktorá svojim vznikom nadviazala na deficit stredných stavebných firiem, ktoré ponúkajú komplexný stavebný servis cez vypracovanie projektovej dokumentácie, realizácie stavby až po kolaudáciu stavby. TS Building nazbierala od svojho založenia bohaté skúsenosti s výstavbou a dozorovaním širokého spektra stavieb od úprav pozemkov, výstavby rodinných aj bytových domov až po priemyselné stavby. Práve táto skutočnosť umožňuje našej spoločnosti ponúknuť klientom vysoko kvalitné služby, spojené so všetkými stupňami výstavby, pričom sa berie ohľad na hľadanie najefektívnejších riešení a alternatív, čo vedie vždy k cieľu znižovania investičných nákladov a následnej spokojnosti klienta pri zachovaní všetkých kvalitatívnych a funkčných požiadaviek na stavebné dielo.

Tibor Szekeres - konateľ spoločnosti TS Building s.r.o.